Skip to main content

Integritetspolicy

Denna integritetspolicy beskriver hur vi samlar in, använder och skyddar din personliga information när du använder våra tjänster. Vi värnar om din integritet och strävar efter att behandla din personliga information på ett säkert och ansvarsfullt sätt. Läs igenom denna integritetspolicy noggrant för att förstå hur vi hanterar din information.

 

Insamling av personlig information

Vi kan samla in personlig information från dig när du registrerar dig för våra tjänster, gör en beställning, deltar i en undersökning eller på annat sätt interagerar med vår webbplats. Den personliga informationen vi samlar in kan inkludera namn, kontaktinformation (såsom e-postadress, telefonnummer och postadress) samt annan relevant information för att kunna tillhandahålla våra tjänster.

 

Användning av personlig information

Vi använder den insamlade personliga informationen för att kommunicera med dig, leverera de tjänster du begärt, administrera ditt konto, behandla betalningar, hantera beställningar och förbättra användarupplevelsen på vår webbplats. Vi kan också använda din information för att skicka marknadsföringsmeddelanden och informationsmaterial som vi tror kan vara av intresse för dig, om du har gett ditt samtycke att ta emot sådana meddelanden.

 

Delning av personlig information

Vi kan dela din personliga information med tredje parter i de fall det är nödvändigt för att kunna tillhandahålla våra tjänster, såsom leverantörer av betalningstjänster eller leveranspartners. Vi kan också dela din information om det krävs enligt lag eller om vi bedömer att sådan åtgärd är nödvändig för att skydda våra rättigheter, säkerhet eller egendom. Vi kommer inte att sälja, hyra ut eller dela din personliga information med tredje parter för marknadsföringsändamål utan ditt uttryckliga samtycke.

 

Dataskydd och säkerhet

Vi vidtar rimliga åtgärder för att skydda din personliga information mot obehörig åtkomst, förlust, missbruk eller ändring. Vi använder tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din information behandlas säkert och i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

 

Dina rättigheter

Du har rätt att begära tillgång till, korrigering eller radering av din personliga information som vi har. Du har också rätt att invända mot eller begränsa vår behandling av din information. Om du vill utöva någon av dessa rättigheter eller har frågor eller klagomål angående vår hantering av din personliga information, vänligen kontakta oss på Info@culise.se.

 

Ändringar av integritetspolicyn

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna integritetspolicy när som helst. Eventuella ändringar kommer att publiceras på vår webbplats och träder i kraft omedelbart efter publicering. Det är ditt ansvar att regelbundet granska integritetspolicyn för att vara medveten om eventuella ändringar eller uppdateringar.

 

Länkar till tredje parts webbplatser

Vår webbplats kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser för din bekvämlighet och information. Vi har ingen kontroll över och ansvarar inte för integritetspraxis eller innehållet på sådana webbplatser. Vi rekommenderar att du granskar integritetspolicyn på varje webbplats du besöker.

 

Minderårigas integritet

Våra tjänster är inte avsedda för personer under 18 år. Vi samlar inte medvetet in personlig information från personer under 18 år. Om du är förälder eller vårdnadshavare till en minderårig och har anledning att tro att ditt barn har gett oss personlig information, vänligen kontakta oss så att vi kan ta bort sådan information från våra register.

 

Kontakta oss

Om du har några frågor, kommentarer eller klagomål angående denna integritetspolicy eller vår hantering av personlig information, vänligen kontakta oss på Info@culise.se. Vi kommer att göra vårt bästa för att svara på dina frågor och hantera eventuella bekymmer du kan ha.

 

Boka
bord
Boka bord - Större sällskap (8+ personer)

Reservationsformulär för sällskap om 8 personer eller fler.
För bokningar av 1-7 personer, vänligen använd knappen 'Boka bord'.